Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Informasjonsskriv om verkstedskontrakter (NB!)

11.11.2020

Det er svært viktig at dere som redere og kunder sørger for at kontrakten/avtalen dere inngår med et verksted ved vedlikehold, ombygging eller reparasjoner oppfyller de kravene som forsikringen stiller. Spesielt knyttet til hvilket økonomisk ansvar verkstedet skal ha, om noe går galt. Denne grensen er nylig doblet fra MNOK 12 til MNOK 25, og det er dere som må sørge for at kontrakten tar hensyn til dette. Hvis ikke, risikerer dere å stå uten dekning for store deler av skaden. 

Se vedlagte skriv for detaljer, og ta kontakt med oss ved spørsmål: Link

Fornyelsen for 2021 - Informasjon til våre kunder

11.11.2020

Se vedlagt brev for generell informasjon om fornyelsen av forsikringene for 2021.

Link til brevet

Kontoret lukkes grunnet korona

16.03.2020

På grunn av den pågående korona krisen velger også Havtrygd å lukke kontoret inntil videre. Alle de ansatte er friske, men jobber hjemmefra inntil videre. Vi er tilgjengelige på e-post og telefon som før. 

Trykk her for kontaktdetaljer.