NYHETSARKIV

I sin Sikkerhetsmelding 05/2023 presenterer Sjøfartsdirektoratet noen bekymringer og anbefalinger i forbindelse med innblanding av FAME i drivstoff. Den viktigste er å følge med på hvilken volumprosent FAME som er tilsatt, der ISO standard 8217:2017 tillater inntil 7 volumprosent. Høyere innblanding enn dette kan gi tekniske problemer og driftsavbrudd med potensiale for farlige situasjoner.

Havtrygd deler direktoratets bekymring knyttet til FAME. Vi vil derfor be våre kunder om følgende:

- Gjøre ansvarlig personell og maskinister oppmerksomme på problemstillingene presentert i skrivet fra direktoratet.

- Sørge for prøver av drivstoff med dertil egnet oppbevaring, for mulig fremtidig testing (for eksempel ved skade).

- Avvise å ta levering av drivstoff med over 7 volumprosent FAME. Om det ikke er til å unngå, sørge for preventive tiltak i samarbeid med leverandør av maskineriet.

- Sørge for notering i maskindagboken eller annet egnet sted, ved problemer med drivstoff tilsatt FAME. Forsikringsbransjen ønsker å følge med på konsekvensene dette har over tid. Vi ber derfor om at dere også rapporterer til Havtrygd når dere opplever problemer knyttet til FAME, også når det ikke resulterer i skader. Send til e-post: skade@havtrygd.no. Et eksempel på et "problem" kan være at dere måtte akseptere en innblanding på over 7 %, men også tette filtre etc.

- Trykk her for direktoratets sikkerhetsmelding.

- Havtrygd presiserer at forsikring gjelder som før, der rederiet ved å følge de regler og plikter som gjelder vil være dekket etter forsikringsavtalen, også ved skade som skyldes tilsetning av FAME.

Ved spørsmål kan Havtrygd kontaktes ved Havarisjef Bjarte Wallevik (+47 995 83 559 - skade@havtrygd.no)