Skade og Havari

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller andre faresituasjoner skal vanlige nød prosedyrer følges. Så snart som mulig, uten at det setter mannskap eller fartøy i fare, skal følgende havariinstruks følges:

Havari instruks:

1. Varsle rederi og Havtrygd snarest mulig. Havtrygd kan nås hele døgnet på: 480 33 444
2. Kontakte Havtrygd ved behov for slep eller assistanse før avtale inngås (dersom praktisk og sikkerhetsmessig mulig.)
3. Føre dagbøker nøyaktig og fortløpende.
4. Sikre alle tilgjengelige bevismidler ved skade, både på eget og andres fartøy og eiendom.
5. Ta kopi av plott i kartene og ta bilder.
6. Ved ulykker eller nesten ulykke: Gi melding til og/eller rapportér til Sjøfartsdirektoratet i henhold til deres instruks. Kopi av melding og/eller rapport sendes til Havtrygd.

Meld og rapportere ulykke til Sjøfartsdirektoratet

Ved mindre skader:

Mindre skader meldes til Havtrygd straks man har fått oversikt over skadeomfanget, men før avtale om reparasjoner og innkjøp gjøres.

Melding om skade:

Du finner skjema for melding av skade under "skade på fartøy" i menyen til venstre.