"Det er mange sulegenerasjoner siden den siste viking reiste på Lofotfiske. Havsulene og Havtrygd har sammen fulgt utviklingen gjennom regulering og avregulering, mekanisering og rasjonalisering. Vi har registrert gullår og uår. Havsulene har færre båter å holde greie på nå. På femti år er antall fiskere redusert til en femtedel. Men på samme tid er fangstene tredoblet."

Havsula (Morus bassanus) er en pelikanfugl som kan bli en meter lang og veie tre kilo. Vingespennet på de største fuglene er 180 cm. Vingene er lange og smale, og det dolkeaktige nebbet er perfekt til å fange fisk med. Havsula stupbomber når den fisker, og har dermed utviklet seg slik at den kan fiske mest mulig effektivt.

Havtrygd er et forsikringsselskap som har utviklet seg i takt med fiskerinæringen siden 1927. Tanken om forsikring av båt og bruk ble bygd på samme ideologi som sparebank, meieri og dampbåtlag. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt.

For hundre år siden sto de norske fiskerne alene, hver for seg. Dermed tok de saken i egne hender. De slo seg sammen i Norges Fiskarlag i 1926, og etablerte selv Havtrygd Gjensidig Forsikring året etter. Derfor kjenner selskapet fiskernes hverdag, vi vet hvordan et fiskefartøy blir driftet.

Sammenbruddet i vintersildfisket i 1957/58 og kriseårene etterpå fikk store konsekvenser for hele næringen, og ble begynnelsen på slutten for fiskerbonden ved kysten. Men det var også begynnelsen på en revolusjon, med millioninvesteringer, spesialisering, rasjonalisering og etter hvert nødvendig forvaltning av fiskeressursene. Ny teknologi slo inn som en brottsjø.

"Ny teknologi slo inn som en brottsjø. Vi har utviklet oss i takt med næringen slik at vi kan være like presise, raske og effektive som havsula."

Vi har utviklet oss i takt med næringen slik at vi kan være like presise, raske og effektive som havsula. Hovedkontoret ligger i dag på Bontelabo i Bergen og avdelingskontoret i Fiskernes Hus i Måløy. Begge er fullservicekontorer både når det gjelder tegning av forsikring og skadeoppgjør. Havsula lever i hele Nord-Atlanteren og i Middelhavet. I Norge hekket den første gang i 1946, da den etablerte en liten koloni på Runde. Nå trekker den stadig lenger nordover, trolig som følge av klimaendringene.

I 2011 slo den seg den på Bjørnøya, og de flyr helt til Svalbard for å finne mat. Havsulebestanden i Norge i 2015 er på ca. 6000 par, og den øker. Medlemmene i Havtrygd kommer fra hele kysten fra svenskegrensa til Stad. Som gjensidig forening er det forsikringstakerne som eier selskapet, og det er vår oppgave å gi medlemmene økonomisk trygghet gjennom å sikre verdier og yte raske og riktige skadeoppgjør. Slik står selskapet tuftet på kystens kultur og verdigrunnlag. I 2015 forsikrer vi over 1100 fartøyer og har ca 1000 medlemmer.