Havsula svever høyt på himmelen, langt fra land. De blå øynene speider ned på det endeløse havet. Lastebåter, subseafartøy og et cruiseskip interesserer den ikke.

Havsula svever høyt på himmelen, langt fra land. De blå øynene speider ned på det endeløse havet. Lastebåter, subseafartøy og et cruiseskip interesserer den ikke. Heller ikke en fiskebåt på vei ut til fiskefeltene lengre ute. Ikke enda. Derimot fanger en tråler i arbeid 20 kilometer unna oppmerksomheten. Sula forandrer kurs, de hvite vingene med svarte vingespisser slår et par stive slag.

Den kan kjenne igjen båter på over en mils avstand, og havsula vet hvilke båter som det er verdt å se nærmere på. Slik den største sjøfuglen vår overvåker havet, følger vi med på alt som foregår i den moderne fiskeflåten. Fordi Havtrygd eies av båteierne selv, har selskapet den beste oversikten over hele næringen.

Bildetekst

Bildetekst

Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

EN TROFAST FØLGESVENN

SIDEN 1927