Dersom rederiet har tegnet sykehyreforsikring i tillegg til den ordinære pakkeforsikringen, kan man ved melding om skade få erstatning i henhold til de vilkår som er avtalt i forsikringspolisen. For å saksbehandle skaden og utarbeide erstatningsoppgjør trenger vi følgende:

  • Skademeldingsskjema som fylles ut av rederi og skadelidte og returneres til Havtrygd: Last ned skjema her Skjemaet inneholder også en lege erklæring som i enkelte tilfeller må fylles ut.
  • Kopi av sykemeldinger
  • Kopi av utbetalinger fra NAV
  • Oversikt fra rederi over faktisk tapt lott

Erstatningen utbetales som hovedregel til rederi slik at forskuddstrekk kan trekkes og netto beløp overføres til skadelidte.