Melding til Havtrygd

Pakkeforsikringen er, i motsetning til øvrige forsikringer tegnet gjennom Havtrygd, i sin helhet levert av Gjensidige Forsikring. Det er dermed Gjensidige som vil foreta oppfølging av den skadelidte og utarbeide erstatningsoppgjør.

Skaden skal likevel først rapporteres til Havtrygd som sender videre til Gjensidige. Når det tas kontakt med Havtrygd vil det kunne spare en del tid om følgende skjema fra Gjensidige følger med i utfylt stand. Last ned skjema her.

Se side 4 i skjemaet for veiledning.

Melding til Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Politiet og/eller NAV

Avhengig av hvilken rolle du har (arbeidsgiver, reder, skipsfører etc.) har du plikt til å sende skademelding til en eller flere av følgende instanser: Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Politiet og/eller NAV. Se følgende nettsteder for detaljer:

NB! Vi tar forbehold om at listen over er gitt etter beste evne og ikke nødvendigvis komplett.