Fra 1. januar 2007 inngikk Havtrygd, sammen med Bud & Hustad Forsikring Gjensidig og Nordlys Forsikring Gjensidig, et strategisk samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA. Dette innebærer blant annet at den forretning som overstiger vår egenregning overtas av Gjensidige Forsikring ASA som koassuranse.

I tillegg innebærer samarbeidet at Havtrygd forestår formidling av privatforsikringer på vegne av Gjensidige Forsikring ASA. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby våre kunder konkurransedyktige privatforsikringer kombinert med fast kontakt og fagperson hos oss.

Gjennom det strategiske samarbeidet med Gjensidige forsikring ASA er Havtrygd også offisiell samarbeidspartner med Norges Fiskarlag sine medlemmer.

Kontaktinformasjon - samarbeidspartnere


Gjensidige Forsikring ASA – www.gjensidige.no

Bud & Hustad Forsikring Gjensidig – www.budoghustad.no

Nordlys Forsikring Gjensidig – www.nordlysforsikring.no

Norges Fiskarlag – www.fiskarlaget.no


 55 55 74 00

Kundeservice

Kontakt oss for ytterligere informasjon, for å bli medlem og for å tegne forsikring.

Åpningstider

15/9 - 14/5 kl. 08.00 - 15.30
15/5 - 14/9 kl. 08.00 - 15.00