Havtrygd er et spesialselskap innen marin forsikring spesielt rettet mot fiskeri og kysttonnasje og har tradisjoner tilbake til 1927. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss, våre tjenester og våre produkter til det beste for våre kunder og eiere.

Våre kunders opplevelse av service, tjenester og produkter er av stor betydning for oss og vi jobber for at kundeopplevelsen i Havtrygd skal være best mulig. I dette arbeidet legger vi spesielt vekt på å:

  • Ha solid spesialselskap for fiskefartøy og kysttonnasje
  • Kjenne kundene våre godt, skape møteplasser og bry oss mer
  • Forestå effektive skadeoppgjør
  • Dele vår kunnskap og vårt overskudd

 55 55 74 00

Kundeservice

Kontakt oss for ytterligere informasjon, for å bli medlem og for å tegne forsikring.

Åpningstider

15/9 - 14/5 kl. 08.00 - 15.30
15/5 - 14/9 kl. 08.00 - 15.00