Havtrygd har opprettet et stipend som skal tildeles personer som ønsker å ta utdanning/etterutdanning, eller er under utdanning innen fiskeryrket. Stipendet er på intil Kr. 50 000,- pr. år og fordeles til søkere som oppfyller kravene. Søkere fra Sogn og sørover blir prioritert - da dette er selskapets hovedmarkedsområde.

Vi håper at stipendet kan bidra til økt motivasjon for å utdanne seg til fisker. Stipendene skal primært tildeles yngre personer som ønsker å satse på en arbeidsplass om bord på en fiskebåt. For søkere som går i den videregående skole vil de som går på VG2 bli foretrukket.

Etablerte fiskere kan søke stipend til etterutdanning og kompetansegivende utdanning/kurs.

Søknadsfrist er den 31. oktober hvert år.

Søknadsskjema finnes her


 55 55 74 00

Kundeservice

Kontakt oss for ytterligere informasjon, for å bli medlem og for å tegne forsikring.

Åpningstider

15/9 - 14/5 kl. 08.00 - 15.30
15/5 - 14/9 kl. 08.00 - 15.00