Bonpet brannslukking

Vår samarbeidspartner Stansefabrikken Products AS kan fortsatt levere brannslukkings ampulle til Havtrygd sine kunder til rabattert pris, selv om håndslukkeren er på vei ut. (Se leverandørens hjemmeside.)

Ampulle

En 30 cm lang ampulle monteres enkelt over komponenten som skal brannsikres. Når væsken i ampullen når 90° eksploderer ampullen og væsken blir omdannet til en gass/film som legger seg som et lokk over brannen, kveler denne og hindrer re-antenning.

Ampullen er meget godt egnet til bruk i maskin- og motorrom, i elektriske tavler og i bysser. Ampullen har vist seg effektiv også ved faktiske branner i Norge, blant annet ble en større brann på sjarken "K2 Senior" avverget av ampullen.

For bruk i maskinrom trengs eksempelvis 1 ampulle per 4 m2 maskinroms dørk. Dersom en motor på over 240 hk skal beskyttes trengs 2 ampuller. For spørsmål knyttet til løsning og montering for akkurat ditt fartøy så kontakt Havtrygd.

NB! Ampullen monteres som et tillegg til påbudt brannvernsutstyr.

Håndslokker - Restlageret selges ut til redusert pris!

Slokkemiddelet i Deflector produktene har flere fordeler, blant annet er sekundærskadene mye mindre enn ved eksempelvis pulver. I sortimentet finnes en håndslokker som kan erstatte de vanlige pulverapparatene. Kastelengden er litt kortere enn for pulverapparat, men tømmetiden er hele 24 sekund mot ca. 15 for pulver. Apparatet trenger ikke snus jevnlig slik som pulverapparat, for øvrig er ettersynet tilsvarende. Havtrygd ønsker å stimulere til at Deflector sine håndslukkere blir kjøpt til fordel for pulverapparat.

Priser og støtte
Produkt Rabattert pris Ordinær pris Støtte pr. produkt
Ampulle m/brakett og gitter: 1.685,- 2.601,- 750,-
Håndslukker 6 liter (utgående) 950,- (kampanje) 1.969,- 500,-

Mva og frakt tilkommer. Pris per 01.02.2016. Med forbehold om pris stigninger.

Havtrygd støtter innkjøp av opp til 2 av hvert produkt. I tillegg til denne kontantstøtten vil Havtrygd redusere egenandelen med kr. 5.000,- ved skader etter brann på utstyr som en ampulle er montert for å beskytte. Vi vil også erstatte ampuller som er utløst på grunn av brann.


Bestill her ampulle og/eller håndslokker her:

Utstyret sendes til følgende adresse: