Automatisk Identifikasjon System (AIS)

Havtrygd gir støtte til AIS type A og type B. (NB! Under avvikling da endringer i regelverk gjør at AIS i stor grad blir obligatorisk for fiskefartøyer.)

Noen av fordelene ved å installere AIS:

  • Viktig hjelpemiddel i skip-til-skip situasjoner for å unngå kollisjoner.
  • Automatisk utveksling av faste (kommunikasjons-) data for å muliggjøre en hurtig opprettelse av kontakt ved behov.
  • Muliggjør en forbindelse mellom AIS og øvrig navigasjonsutstyr for ytterligere å øke tilgangen til relevant info for navigatøren.
  • Vær obs på obligatorisk kurs for bruk av AIS type A.

Ta kontakt med din lokale leverandør av elektronisk utstyr for tilbud og installasjon!

Havtrygd yter støtte på 50 % av installasjonskostnadene opptil kr. 8.000,- for type A og 5000,- for type B. (Se her vedrørende støtte.)