Du kan tegne blant annet følgende forsikringer hos oss:

  1. Bil
  2. Bolig
  3. Innbo
  4. Fritidsbolig
  5. Reiseforsikring
  6. Livsforsikring
  7. Uføreforsikring
  8. Barneforsikring
  9. Husdyrforsikring

Vi besitter også kunnskap om mannskapsforsikring for fiskere og kan skreddersy tilpassede ordninger tilpasset ditt og din familie sitt behov.

Gjensidige Forsikring ASA har inngått samarbeidsavtale med en rekke organisasjoner som innebærer at dersom du eller din ektefelle er medlem i en av disse kan oppnå ekstra gunstige priser på forsikringerordningene, Se spesifikasjon nederst på siden.

Ta kontakt med Elisabeth Tveit hos oss i Havtrygd på telefon 5555 7405 eller email tveit@havtrygd.no eller fyll ut feltene under: 55 55 74 00

Kundeservice

Kontakt oss for ytterligere informasjon, for å bli medlem og for å tegne forsikring.

Åpningstider

15/9 - 14/5 kl. 08.00 - 15.30
15/5 - 14/9 kl. 08.00 - 15.00