Dersom rederiet har tegnet sykehyreforsikring i tillegg til den ordinære pakkeforsikringen, kan man ved melding om skade få erstatning i henhold til de vilkår som er avtalt i forsikringspolisen. For å saksbehandle skaden og utarbeide erstatningsoppgjør trenger vi følgende:

  • Skademeldingsskjema utfylt av skadelidte og hans lege. Skjemaet skrives ut og returneres til Havtrygd: Last ned skjema her
  • Kopi av sykemeldinger
  • Kopi av utbetalinger fra NAV
  • Oversikt fra rederi over faktisk tapt lott

Erstatningen utbetales som hovedregel til rederi slik at forskuddstrekk kan trekkes og netto beløp overføres til skadelidte.