Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Havtrygd Stipend 2017

28.09.17

Tradisjon tro deler Havtrygd ut stipend til personer som tar utdanning innen fiskeryrket. Søknadsfrist for årets stipend er 31. oktober. Les mer om Havtrygdstipendet og last ned søknadsskjema på våre hjemmesider - www.havtrygd.no/om-havtrygd/havtrygdstipend.

Premierabatt og utbytte 2016

30.05.17

Havtrygd besluttet på sin generalforsamling 19.05.2017 å utbetale en premierabatt på 6,25% av innbetalt premie for 2016 mot 4,75% foregående år. Premierabatten blir godskrevet den enkelte kunde sin premiekonto.

Kundene i Havtrygd er også berettiget utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA. Kundeutbytte fra Gjensidig for 2016 utgjør 14,2% av premiegrunnlaget mot 13,5% foregående år. Våre kunder vil få informasjon direkte fra Gjensidige hvor mye utbytte fra dem utgjør for den enkelte.

Samlet vil våre kunder kunne få tilbakebetalt inntil 18,9% av innbetalt premie for 2016. Havtrygd og Gjensidige gleder seg nok en gang over å kunne dele resultatene med våre kunder.

Premierabatt og utbytte - 2015

31.05.16

På Havtrygd sin Generalforsamling 19.05.2016 ble det besluttet å utbetale en premierabatt på 4,75% av innbetalt premie. Premierabatten blir godskrevet den enkelte sin premiekonto.

I tillegg er kunder i Havtrygd berettiget utbytte fra Gjensidige Forsikring. På generalforsamlingen til Gjensidige Forsikring ble det nylig vedtatt et kundeutbytte på 13,5% av premiegrunnlaget. Våre kunder vil få informasjon direkte fra Gjensidige hvor mye utbytte utgjør for den enkelte. Dette utbytte fra Gjensidige blir utbetalt direkte til bankkonto så det er viktig å sjekke at dette er korrekt.

Samlet vil våre kunder kunne få tilbakebetalt inntil 16,9% av innbetalt premie for 2015.