Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Premierabatt og utbytte - 2015

31.05.16

På Havtrygd sin Generalforsamling 19.05.2016 ble det besluttet å utbetale en premierabatt på 4,75% av innbetalt premie. Premierabatten blir godskrevet den enkelte sin premiekonto.

I tillegg er kunder i Havtrygd berettiget utbytte fra Gjensidige Forsikring. På generalforsamlingen til Gjensidige Forsikring ble det nylig vedtatt et kundeutbytte på 13,5% av premiegrunnlaget. Våre kunder vil få informasjon direkte fra Gjensidige hvor mye utbytte utgjør for den enkelte. Dette utbytte fra Gjensidige blir utbetalt direkte til bankkonto så det er viktig å sjekke at dette er korrekt.

Samlet vil våre kunder kunne få tilbakebetalt inntil 16,9% av innbetalt premie for 2015.

Hjertestarter

22.04.16

I samarbeid med Røde Kors Førstehjelp tilbyr Havtrygd nå hjertestarter til sine kunder. Havtrygd har stort fokus på skadeforebyggende arbeid knyttet til mannskapets helse - les mer om hjertestarteren på våre sider om skadeforebyggende tiltak.

Fartøyshåndbok - Skipssikkerhetsloven

30.03.16

Havtrygd har utviklet en fartøysmanual som skal hjelpe rederi til å etterleve krav i Skipssikkerhetsloven, spesielt § 7 som krever at "Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifisertbart sikkerhetsstyringssystem for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov".

Manualen inneholder i tillegg til risikovurderingsskjema, sjekklister etc også informasjon om stabilitet, brann, varsling, evakuering, fall over bord, hva man kan gjøre for å sikre seg mot lekkasjer fra rør, slanger og bunnventiler for å nevne noe. Fartøysmanualen kan bestilles av våre kunder for kr 500. Send bestilling til firmapost@havtrygd.no eller ring oss på 5555 7400.